8 kastaars bezoeken KOOKMET

Version fr ci-dessous

10/11/2017: 8 leerlingen van Kasterlinden bezoeken KOOKMET. Laura begeleidt samen met mij de groep, ze heeft wat vragen over hoe het gaat verlopen en of het contact met de groep zal lukken. Ik vertel haar dat het allemaal echt in orde komt. We wandelen met onze Kastaars de kelders binnen om naar het klasje te gaan. Onderweg stoppen we aan de champignonkwekerij om de champignons te bezoeken, geen goed plan blijkbaar. Een van de leerlingen heeft schrik van champignons, hij wilt er absoluut niets mee te maken hebben. Oei, wat nu? Dan stappen we maar door. In het klasje praten we samen over gezond koken, seizoensgroenten en de markt. De kinderen weten veel meer over groenten en gezond koken dan we zelf wisten. Ze delen hun kennis met ons. Daarna gaan we samen de markt op om te koken. Het koken kunnen ze ook al behoorlijk, ze hebben elke week kookles, vertellen ze.

De potjes staan op het vuur, dus kunnen we wat rondlopen in de FOODMET. Niet te lang zegt één van de leerlingen tegen mij, want het is te druk op de markt. Gezellig eten we met z’n allen (Kasterlinden en Voorzienigheidschool) van onze maaltijd. Na het eten ruimen we samen op en is het tijd om afscheid te nemen.

De leerlingen vertellen mij dat ze KOOKMET heel leuk vonden. Ze vonden het leuk om gezond te koken en dit eten te delen met andere kinderen en mensen. Dat is tof om te horen, zeg ik hen, want dat is wat we willen bereiken. De leerlingen gaan terug naar school en ik neem wat tijd om met Laura wat na te praten. Ze vertelt me dat ze verbaasd was, ze had de groep veel ‘moeilijker’ ingeschat. Ze dacht dat contact leggen met hen niet gemakkelijk zou zijn en dat ze de uitleg niet zouden begrijpen. Ze heeft bijgeleerd, zegt ze. Tof!

We hebben weer wat mensen kunnen sensibiliseren en hebben zelf weer iets bijgeleerd over de toegankelijkheid van KOOKMET. Vaak zijn de drempels niet belangrijk, zolang er het nodige enthousiasme is om ze te overbruggen. We staan al verder met onze brug. Ik kijk al uit naar de volgende ‘speciallekes’. 🙂

KOOKMET 10 11

 

8 KASTAARS VISITENT KOOKMET

10/11/2017: 8 étudiants de Kasterlinden visitent KOOKMET.

Laura accompagne le groupe avec moi, elle a quelques questions sur comment les choses vont se dérouler et si le contact avec le groupe réussira. Je lui dis que tout est en ordre. Nous marchons dans les caves avec nos Kastaars pour aller en classe.

Sur le chemin, nous nous arrêtons à la ferme aux champignons pour visiter les champignons, pas un bon plan apparemment. Un des élèves a peur des champignons, il n’en veut absolument rien savoir. Oups, et maintenant? Eh bien, nous continuons. Dans la classe, nous parlons de cuisine saine, de légumes de saison et du marché. Les enfants en savent beaucoup plus sur les légumes et la cuisine saine que nous. Ils partagent leurs connaissances avec nous. Ensuite, nous allons ensemble au marché pour cuisiner. Ils savent aussi bien cuisiner, ils ont des cours de cuisine chaque semaine, disent-ils.

Les pots sont sur le feu, donc nous pouvons nous promener dans le FOODMET. Pas trop longtemps l’un des étudiants me dit, car trop de monde sur le marché. Nous profitons tous ensemble (Kasterlinden et Voorzienigheidsschool) de notre repas. Après avoir mangé, nous rangeons ensemble et puis il est temps de dire au revoir.


Les étudiants me disent qu’ils ont beaucoup aimé KOOKMET. Ils ont aimé cuisiner sainement et partager cette nourriture avec d’autres enfants et personnes. C’est cool d’entendre, je leur dis, parce que c’est ce que nous voulons atteindre. Les étudiants retournent à l’école et je prends le temps de parler avec Laura. Elle me dit qu’elle était surprise, elle avait estimé le groupe beaucoup plus difficile. Elle pensait que le contact avec eux ne serait pas facile et qu’ils ne comprendraient pas l’explication. Elle a appris beaucoup de choses, dit-elle. Chouette!


Nous avions réussi de sensibiliser à nouveau certaines personnes et avons appris quelque chose sur l’accessibilité de KOOKMET. Souvent, les seuils ne sont pas importants, tant qu’il y a suffisamment d’enthousiasme pour les combler. Nous y sommes déjà avec notre pont. Je suis déjà impatient d’accueillir les prochains  ‘speciallekes’.

KOOKMET 10 11

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: